Tuesday, 24 March 2009

死二五女

终于到我啦!今次死得好惨,又係果个二五女,当住我面打小报告,害到我被上司带去训话。有么可能啊?好彩上司无怪则我,如果唔係我就同他死过。死二五女!!!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...